صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

پس از رسیدن دستگاه سفارش سلف سرویس نیازی به صف بندی برای سفارش نیست

2021-07-05

هر بار که به یک وعده غذایی می رسم، چه سالن غذاخوری، یک رستوران و غیره، افراد زیادی در صف طولانی برای سفارش هستند. من معتقدم که بسیاری از مشتریان یکسان هستند. آنها از نظر روانی در برابر این پدیده مقاوم هستند و ترجیح می دهند مکانی را با افراد کمی انتخاب کنند. بخورید، و نمی خواهید در صف بنشینید، به خصوص در تابستان گرم. ایستادن در صف زیر نور خورشید مانند رفتن به سونا است.

ایندستگاه سفارش سلف سرویسساده تر از دستی است

کاربرانی که ازدستگاه سفارش سلف سرویسبدانید که راحت تر از صندوقدار دستی است. وقتی برای سفارش می روید، همیشه از شما می پرسد که آیا می خواهید غذاهای اصلی فروشگاه او را امتحان کنید. مشتریان احساس بی حوصلگی می کنند، که بر تجربه غذاخوری و مشتریانی که در صف منتظر می مانند، تأثیر می گذارد.


تجربه دستگاه سفارش سلف سرویس دوستانه تر است

گاهی اوقات افراد زیادی در رستوران هستند و سروصدا می شود. صندوقدار ممکن است آنچه را که مشتری سفارش داده است به وضوح نشنود، که منجر به گفتگوهای بیشتر یا دلایل دیگر می شود، که منجر به درگیری بین دو طرف می شود و بر تجربه غذاخوری تأثیر می گذارد. دستگاه سفارش سلف‌سرویس می‌تواند به سفارش‌های تعاملی بدون لمس دست یابد، زمان انتظار برای یک وعده غذایی را کاهش می‌دهد و برای مشتریان «ترس اجتماعی» که سفارش حضوری را دوست ندارند، راحت‌تر است. رادستگاه سفارش سلف سرویسمی توان برای پرداخت از طریق اسکن کد و پرداخت حضوری استفاده کرد و روند پرداخت سریعتر انجام می شود.


رادستگاه سفارش سلف سرویسشما را بهتر از انسان ها می شناسد

وقتی مشتری به طور مکرر از یک رستوران بازدید می کند و ثابت می کند که رستوران در بین مشتریان محبوبیت بیشتری دارد، باید دوست داشته باشد که به عنوان عضو ثبت نام کند. سیستم back-end به طور خودکار سرگرمی های هر مشتری را ثبت می کند. در بازدید بعدی، شماره عضویت را با توجه به عادات مصرفی قبلی مشتریان، قبل از توصیه غذاهای مناسب برای مشتریان وارد کنید.